تبلیغات
دانشجویان اقتصاد کشاورزی - الفبای موفقیت

دانشجویان اقتصاد کشاورزی

هرچه میخواهد دل تنگت بگو!

الفبای موفقیت

                     الفبای موفقیت

الف: اشتیاق برای رسیدن به نهایت آرزو

ب:   بخشش برای تجلی روح و صیقل جسم

پ:   پویایی برای پیوستن به خروش حیات

ت:   تدبیر برای دیدن افق فرداها

ث:   ثبات برای ایستادن در برابر بازدارنده ها

ج:   جسارت برای ادامه ی زیستن

چ:   چاره اندیشی برای یافتن راهی در گرداب اشتباه

ح:   حق شناسی برای تزکیه نفس

خ:   خویشتن داری در برابر،تهمت ها و ناسزاها

د:   دوراندیشی برای تحول زندگی

ذ:   ذکرگویی برای اخلاص عمل

ر:   رضایتمندی برای احساس شعف

ز:   زیرکی برای مغتنم شمردن دم ها

ژ:   ژرف بینی برای شکافتن علت ها

س:  سخاوت برای گشایش در کارها

ش:  شایستگی برای لبریز شدن در اوج

ص:  صداقت داشت

ض:  ضرر را تحمل کردن

ط:   طهارت و پاک بودن نیت در راهی که قدم برداشته ایم

ظ:   ظلم نکردن و مظلوم بودن

ع:   عمل به دانسته ها

غ:   غیرت نسبت به اهداف

ف:  فکر بزرگ در یر داشتن

ق:  قدرشناسی نسبت به همه

ک:  کمال گرایی

گ:  گذشت

ل:  لزوم ایمان به قدرت لایزال

م:  مشکلات را شکلات دیدن

ن:  نداشتن ترس و هراس از تلاش

و:  وابسته پنداشتن موفقیت خود فقط به دو نفر:«خدا و خودمان»

 ههدف دقیق و مناسب داشتن

ی:  یافتن راه درست برای رسیدن به هدف   

«موفقیت یعنی رفتن از شکستی به شکست

دیگر بدون از دست دادن ذوق و شوق.»
[ چهارشنبه 30 شهریور 1390 ] [ 08:30 ب.ظ ] [ قاصدك ] [ نظرات() ]