تبلیغات
دانشجویان اقتصاد کشاورزی - *** خدا ***

دانشجویان اقتصاد کشاورزی

هرچه میخواهد دل تنگت بگو!

*** خدا ***

 

کوله بارم بر دوش...

سفری بی همراه...

گم شدن تا ته تنهایی محض...

هر کجا لرزیدی ، از سفر ترسیدی...

تو بگو از ته دل،

من خدا را دارم..............

 

بهتــرین دوســت، خداست

 

1* او آن قدر خوب است که اگر یک گل به او تقدیم کنید دسته گلی تقدیم تان می کند و خـــوب تر از آن است که اگر دسته گلی به آب دادیم، دسته گل هایش را پس بگیرد.

2* اگر پیام خدا رو خوب دریافت نکـردید، به «فرسـتنده ها» دســت نزنید، «گـــیرنده ها» را تنظیم کنید.

3* خـــداوند، گــوش ها و چشم ها را در سر قرار داده است تا تنها سخنان و صـــحنه های بالا و والا را جـــست و جو کنیم.

4* خود را ارزان نفروشیم، در فروشگاه بـزرگ هستـی روی قلب انسان نوشــته اند: قیمت=خدا!

5* این همه خود را تحقیر نکنید، خداوند پس از ساختن شما به خود تبریک گفت.

6* وقتی احساس غربت می کنید یادتان باشد که خدا همین نزدیکی است.

7* یادمان باشد که خدا هیچ وقت ما را از یاد نبرده است.

8* کسی که با خدا حرف نمی زند، صحبت کردن نمی داند.

9* آنکه خدا را باور نکرده است، خود را انکار کرده است.

10* کسی که با خدا قهر است، هرگز با خودش آشنی نمی کند.

11* خدا بی گناه است در پروندۀ نگاه تان تجدید نظر کنید.

12* ما خلیفۀ خداییم، مثل خدا باشیم، قابل دسترس در همه جا و همه گاه.

13* آنکه  خدا را از زندگیش سانسور کند همیشه دچار خود سانسوری خواهد بود.

14* خدا از آن کس که روزهایش بیهوده می گذرد، نمی گذرد.

15* بیهوده گفته اند تنها «صداست» که می ماند، تنها «خداست» که می ماند.

16* روزی که خدا همه چیز را قسمت کرد، خود را به خوبان بخشید.

17* برای اثبات کوری کافیست که انسان چشم های نگران خدا را نبیند.

18* شکسته های دلت را به بازار خدا ببر، خدا، خود بهای شکسته دلان است.

19* به چـــشم های خود دروغ نگوییم، خدا دیدنی است.

20* چــشم هایی که خدا را نبینند، دو گودال مخوفند که بر صورت انسان دهن باز کرده اند.

21* امـــروز از دیروز به مرگ نزدیک تریم به خدا چطور؟

22*اگر از خدا بپرسید کیـــستی؟ در جواب «ما» را معرفی خواهد کرد! ما بهـــترین معرف خداییم، آیا اگر از ما بپرسند کیستی؟ خدا را معرفی خواهیم کرد؟

23* وقتی خدا هست هیــچ دلیلی برای ناامیدی نیست.

24* آسمان، چشم آبی خداست، نـــگران همیشۀ من و تو.

25* خـــداوند سند آسمان را به نام کســـانی که در زمین خانه ندارند امضا کرده است.

 [ شنبه 26 فروردین 1391 ] [ 05:22 ب.ظ ] [ فاطمه ] [ نظرات() ]