تبلیغات
دانشجویان اقتصاد کشاورزی - زن که باشی!

دانشجویان اقتصاد کشاورزی

هرچه میخواهد دل تنگت بگو!

زن که باشی!

زن که باشی
دربارهات قضاوت میکنند؛
در بارهی لبخندت
که بیریا نثار هر احمقی کردی
دربارهی زیباییات
که دست خودت نبوده و نیست
دربارهی تارهای مویت
که بیخیال از نگاه شکآلودهی احمقها
از روسری بیرون ریختهاند
دربارهی روحت، جسمت
دربارهی تو و زن بودنت، عشقت، همسرت
قضاوت میکنند
تو نترس و زن بمان
احمقها همیشه زیادند
نترس از تهمت دیوانههای شهر
که اگر بترسی
رفته رفته
زنِ مردنما میشوی

 [ جمعه 27 اسفند 1389 ] [ 01:15 ب.ظ ] [ رهگذر ] [ با ما همراه شوید() ]